گنجور

اقبال لاهوری » پیام مشرق » بخش ۱۹۳ - عشق

 

پیچیده بخود چو موج دریا

آواره چو گرد باد صحرا

اقبال لاهوری
 

ملک‌الشعرا بهار » ترجیعات » از زبان محمدعلی شاه مخلوع

 

گفتند جناب حکمفرما

زحمت چکسوز دگر بفرما

برگرد کجا که بودی آنجا

دیدم زین بیش جنگ و دعوا

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » چهارپاره‌ها » بنای یادگار

 

با بربط خود به جنبش آرم

هر شش جهت و چهارسو را

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » چهارپاره‌ها » بنای یادگار

 

واندر دل خلق زنده دارم

اخلاق و عواطف نکو را

ملک‌الشعرا بهار
 
 
۱
۳
۴
۵
sunny dark_mode