گنجور

رفیق اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۶۸

 

با این همه بی وفائی تو

سخت است به من جدائی تو

بیگانه نوازی توام کرد

بیگانه ز آشنایی تو

خوشتر ز هوای پادشاهی است

[...]

رفیق اصفهانی