گنجور

وحیدالزمان قزوینی » شهرآشوب کوچک » بخش ۳۸ - صفت طبّاخ

 

سوز دلم از رقیب قلاش

همچون مگسِ فتاده بر آش

وحیدالزمان قزوینی
 

آذر بیگدلی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۳

 

از دل مخروش و، سینه مخراش؛

عاقل بقضا نکرده پرخاش!

آذر بیگدلی
 

رفیق اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۷۷

 

از عشق تو در ملالتم کاش

این راز نهان نمی شدی فاش

با غیر جفا و صلح تا چند

با من تا کی ستیز و پرخاش

تا چشم بدان نبیندت روی

[...]

رفیق اصفهانی
 
 
۱
۲