گنجور

اشعار مشابه

 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات (گزیدهٔ ناقص) » گزیدهٔ غزل ۲۰۷

 

در زلف بتان پیچ ای دل

کاین رشته سر دراز دارد

بیچاره کسی که بر درتو

یک سینه و صد نیاز دارد

نی نی غلطم خوش آنکه یاری

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی
 

امیرخسرو دهلوی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۹۷

 

یاری که طریق ناز دارد

گر دل ببرد، که باز دارد؟

آن شوخ ز بهر کشتن ما

صد شیوه جانگداز دارد

در زلف بتان، مپیچ، ای دل

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

امیرخسرو دهلوی