گنجور

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » دیباچه

 

آن کس که ز شهر آشنایی است

داند که متاع ما کجایی است

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » باب پنجم در سخاوت - مذهب منسوخ

 

بزرگی بایدت دل در سخا بند

سر کیسه به برگ گندنا بند

عبید زاکانی
 
 
sunny dark_mode