گنجور

شعرهای با وزن «مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن (مضارع مثمن اخرب)» و حروف قافیهٔ «ه»

 

سنایی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۱۷۰ - در مدح بهرامشاه پسر مسعود شاه

 

آمد هلال دلها ناگه پدید ناگه

هان ای هلال خوبان «ربی و ربک الله»

زین بوالعجب هلالی گر هیچ بدر گردد

نی آسمان گذارد نی آفتاب و نی مه

در روی او بخندید از بهر حال کو خود

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی غزنوی
 

محیط قمی » هفت شهر عشق » شمارهٔ ۹۱ - در نیایش امام دوازدهم حضرت صاحبّ الزّمان علیه السلام

 

یاری که بهر او بود، بسیار چشم در ره

در روز نیمه ی ماه، از ره رسید ناگه

معشوق منتظر را، آمد زمان دیدار

عشاق منتظر را، آگه کنید، آگه

به گرفت شاهد غیب، برقع زایزدی رخ

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

محیط قمی