گنجور

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » دون همتی و مذمت آن

 

دست از طلب ندارم تا کام من برآید

یا جان رسد به جانان یا جان ز تن برآید

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - در فساد قول کسی که محبت خدا را فقط مواظبت بر طاعات می داند

 

گر بی توام به دامن، نقد دو کون ریزند

دامان بی نیازی، بر این و آن فشانم

ملا احمد نراقی
 
 
sunny dark_mode