گنجور

شعرهای با وزن «مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «یکنم»

 

حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۵۱

 

حاشا که من به موسم گل ترک می کنم

من لاف عقل می‌زنم این کار کی کنم

مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم

در کار چنگ و بربط و آواز نی کنم

از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ شیرازی
 

کمال‌الدین اسماعیل » قصاید » شمارهٔ ۱۴۳ - و قال ایضاً

 

ای صد روزگار تودانی که مدّتیست

تا انتظار خلعت خاص تو می کنم

دریاب پیش از آنکه من اطفال طبع را

تعلیم قاف و دال و حروف هجی کنم


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل
 

فیض کاشانی » شوق مهدی » غزلیات » شمارهٔ ۱۰۷

 

حاشا که من حدیث ثنای تو طی کنم

من لاف شوق می‏زنم این کار کی کنم

کو پیک صبح تا گله‏های شب فراق

با آن خجسته طلعت فرخنده پی کنم

مهدی کجاست تا همه محصول زهد و علم

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی