گنجور

شعرهای با وزن «مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «ینمنه»

 

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » غزلیات » شمارهٔ ۸۸۱

 

بر برگ گل رقم ز خط عنبرین منه

بر گرد ماه دایره از مشک چین منه

چون می کنی خرام مکش زلف زیر پای

دام فریب در ره مردان دین منه

حیف است بر زمین کف پایت خدای را

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی