گنجور

شعرهای با وزن «مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «لمناست»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۹۳۰

 

از خون چو داغ لاله حصار دل من است

هر که بوی خون شنوی منزل من است

تخم محبتی که سویدای عالم است

امروز در زمین دل قابل من است

طوفان نوح را به نظر درنیاورد

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی