گنجور

شعرهای با وزن «مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «انمیکنند»

 

وحشی » گزیده اشعار » غزلیات » غزل ۱۵۹

 

نزدیک ما سگان درت جا نمی‌کنند

مردم چه احتراز که از ما نمی‌کنند

رسم کجاست این ، تو بگو در کدام ملک

دل می‌برند و چشم به بالا نمی‌کنند

رحمی نمی‌کنی، مگر این محرمان تو

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

وحشی بافقی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۲۲۸

 

مردان نظر سیاه به دنیا نمیکنند

روز سفید خود شب یلدا نمی کنند

پیکان دهن به خنده چو سوفار باز کرد

از کار ما هنوز گره وا نمی کنند

خوبان که همچو سیل عنان ریز می روند

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی
 

حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۴۷۳

 

اهل قلم فراغت دنیا نمی کنند

کاری که دست می کند اعضا نمی کنند

تیغ برهنه است کسی کز طمع برید

آزادگان به خلق مدارا نمی کنند

بی آرزو شود دل بی آرزو نصیب

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حزین لاهیجی