گنجور

شعرهای با وزن «مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن (مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف)» و حروف قافیهٔ «الهکرد»

 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۴۰۶۲

 

داغی که کوه را جگر گرم لاله کرد

گردون سنگدل به دل ما حواله کرد

هرکس که راه برد به کم عمری بهار

چون لاله صاف ودرد جهان یک پیاله کرد

لیلی به این گنه که به مجنون گرفت انس

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

صائب تبریزی