گنجور

واعظ قزوینی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۳۱

 

خوبان بغازه چون رخ خود لاله گون کنند

هر روز تازه در جگر خلق خون کنند

مستان برای نرگس بیمار چشم یار

از بهر خیر، آش خماری برون کنند

میباش سرفگنده، که شاهان ملک شرم

[...]

واعظ قزوینی
 

واعظ قزوینی » دیوان اشعار » ابیات پراکنده » شمارهٔ ۱۶۷

 

بیچارگان، بآه شهان را زبون کنند

این تند بادها، چه علمها نگون کنند

واعظ قزوینی
 

حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۴۲۰

 

شیرین لبان چو بزم می لاله گون کنند

خون مرا به جرعه، برای شگون کنند

بیرون خرام در صف نازک نهالها

کز شرم جلوهٔ تو، علمها نگون کنند

بشتاب کآهوان حرم از هجوم رشک

[...]

حزین لاهیجی