گنجور

سعدی » مواعظ » مفردات » شمارهٔ ۶

 

گوینده را چه غم که نصیحت قبول نیست

گر نامه رد کنند گناه رسول نیست

سعدی
 

صائب تبریزی » دیوان اشعار » متفرقات » شمارهٔ ۱۷۴

 

در گلشن وجود ره بوالفضول نیست

برگ خزان رسیده او بی اصول نیست

داغ است عشق از دل بی آرزوی من

خون می خورد کریم چو مهمان فضول نیست

صائب تبریزی
 

حزین لاهیجی » غزلیات ناتمام » شمارهٔ ۱۱۸

 

زاهد خمیده است چو چنگ و ملول نیست

یک تار موی بر تن او بی اصول نیست

دارد ز مرشدان طریقت، خلیفه ها

ایمن به شهرها نتوان شد که غول نیست

حزین لاهیجی