گنجور

جمال‌الدین عبدالرزاق » دیوان اشعار » ترکیبات » شمارهٔ ۵ - در مدح ظهیرالدین و شکایت از روزگار

 

چرخ ارچه ذره ز جفا کم نمی‌کند

از وی گله مکن که کراهم نمی‌کند

جمال‌الدین عبدالرزاق اصفهانی
 

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۳۷۵

 

چشم تو التفات به مردم نمی‌کند

بر خستگان غمزه ترحم نمی‌کند

زلفت کشید شانه و گفتا فرو نشین

بر آفتاب سایه تقدم نمی‌کند

اشکم ز عکس روی تو شب‌ها در تو بافت

[...]

کمال خجندی
 

واعظ قزوینی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۳۲۹

 

پیش تو شکوه عزم تظلم نمیکند

کز اضطراب راه سخن گم نمیکند

در روز وصل، ریختم از دیده هر نفس

خونی که هجر در دل مردم نمیکند!

رسم شکفتگی ز جهان برفتاده است

[...]

واعظ قزوینی