گنجور

اشعار مشابه

 

قدسی مشهدی » غزلیات » شمارهٔ ۳۶۱

 

ما رخت دل ز کعبه به بتخانه برده‌ایم

چون می، ز شیشه راه به پیمانه برده‌ایم

از عشق پی به حسن برد هرکسی و ما

از نور شمع، راه به پروانه برده‌ایم

می‌گردد از حباب، سبکتر به روی می

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

نظیری نیشابوری » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۵۷

 

ما برق جای نور به کاشانه برده ایم

آتش به پاسبانی پروانه برده ایم

بگرفته خواب دیده بخت و امید را

از بس ز وعده های تو افسانه برده ایم

با ما اگر خدای کند دشمنی بجاست

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

نظیری نیشابوری