گنجور

اشعار مشابه

 

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۲۲۵

 

از من بگوی شاه رعیت نواز را

منت منه که ملک خود آباد می‌کنی

و ابله که تیشه بر قدم خویش می‌زند

بدبخت گو ز دست که فریاد می‌کنی؟


متن کامل شعر را ببینید ...

سعدی شیرازی
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۳۱۲

 

اول ز عاشقان بوفا یاد میکنی

عاشق چو شد فریفته بیداد میکنی

گویا بعشوه یار توام یاد میکنی

شادم بدینقدر که دلم شاد میکنی

خواهند عاشقان تو خود را ز رشگ سوخت

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

اهلی شیرازی