گنجور

وحدت کرمانشاهی » غزلیات » شمارهٔ ۴۵

 

منت خدای را که خدا را شناختیم

در ملک دل لوای طرب برفراختیم

از جان شدیم بر در دل حلقه‌سان مقیم

تا راه و رسم منزل جانان شناختیم

راضی ز جان و دل به رضای خدا شدیم

[...]

وحدت کرمانشاهی