گنجور

سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۷

 

غالیه بر عاج برآمیختیمورچه از عاج برانگیختی
بر گل سرخ ای صنم دلربایرغم مرا مشک سیه بیختی
روز فروزنده به روی و مرابا شب تاریک برآمیختی
اشک رخ من چو عقیق و زرستتا شبه از سیم درآویختی
با دل من نرد جفا باختیبر سر من گرد بلا بیختی


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی