گنجور

شعرهای با وزن «مفتعلن مفتعلن فاعلن (سریع مطوی مکشوف)» و حروف قافیهٔ «وننیی»

 

جامی » دیوان اشعار » واسطة العقد » غزلیات » شمارهٔ ۴۴۳

 

تا چو قدح با دل پر خون نیی

کام ستان زان لب میگون نیی

تا نخوری غوطه به دریای اشک

طالب آن گوهر مکنون نیی

طره لیلی چه دهم با تو شرح

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی