گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۹

 

تا دل ما با تو کرد روی ارادتهیچ نیاید ز ما مخالف عادت
گر چه کم ما گرفته‌ای تو ز شوخیعشق تو افزون شدست و مهر زیادت
رنگ سلامت ندیدم و رخ شادیاز برمن تا برفته‌ای به سعادت
آنکه ز درد جدایی تو بمیردزنده نداند شدن به حشر و اعادت
داروی رنج خود از طبیب نپرسمگر تو قدم رنجه […]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی