گنجور

رضاقلی خان هدایت » تذکرهٔ ریاض العارفین » روضهٔ اول در نگارش احوال مشایخ و عارفین » بخش ۲۴ - ابوعلی مصری

 

وَلَسْتُ بِنظّارٍ اِلی جانِبِ الغِنا

إذا کانَتِ الْعُلیا فی جانِبِ الْفَقْرِ

وَانِّی لَصَبّارٌ عَلی مایَنُؤبِنی

وحَسْبُکَ اِنّ اللّهَ أَثْنَی عَلَی الصَّبْرِ

رضاقلی خان هدایت
 

رضاقلی خان هدایت » تذکرهٔ ریاض العارفین » روضهٔ دوم در ذکر فضلا و محقّقین حکما » بخش ۴۵ - سنائی غزنوی قُدِّسَ سِرُّه

 

برهان محبت، نَفَس سرد من است

عنوانِ نیاز، چهرهٔ زرد من است

میدان وفا، دلِ جوانمردِ من است

درمانِ دلِ سوختگان، درد من است

رضاقلی خان هدایت
 
 
sunny dark_mode