گنجور

ایرج میرزا » مثنوی‌ها » زهره و منوچهر » بخش ۲

 

رقصِ من اندر سرِ گُل‌هایِ باغ

رقصِ شعاع است به رویِ چراغ

ایرج میرزا
 

ایرج میرزا » مثنوی‌ها » زهره و منوچهر » بخش ۳

 

سبزه که جاسوس نباشد به باغ

دادنِ راپورت نداند کلاغ

ایرج میرزا
 

ایرج میرزا » مثنوی‌ها » زهره و منوچهر » بخش ۳

 

نور فشانی است غرض از چراغ

بهر تفرّج بُود آیینِ باغ

ایرج میرزا
 

ملک‌الشعرا بهار » منظومه‌ها » چهار خطابه » خطابهٔ دوم

 

گشت گل تازهٔ این باغ و راغ

پی‌ سپر اشتر و اسب و الاغ

ملک‌الشعرا بهار
 

ملک‌الشعرا بهار » منظومه‌ها » مذمت مگس (ذوبحرین) » ای مگس!

 

در ره و در خانه و صحرا و باغ

موجب دردسر و موی دماغ

ملک‌الشعرا بهار
 

صغیر اصفهانی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۱۴ - علم و عمل

 

یا که ز تحصیل چو یابد فراغ

پر شودش از می‌شهوت ایاغ

صغیر اصفهانی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۹۱ - شوق برابری

 

نغمه زنم بر سر دیوار باغ

خوش کنم از بوی ریاحین دماغ

پروین اعتصامی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۹۱ - شوق برابری

 

سیر و خرام تو، چه حاصل بباغ

زاغی و طاوس نماند به زاغ

پروین اعتصامی
 
 
۱
۲
۳