گنجور

ابن یمین » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۳۴

 

گرد گلت سبزه تر میدمد

تازه نباتت ز شکر میدمد

خط تو بر آب رقم می زند

دود سیه ز آتش تر میدمد

بوی بهشتست چنین خوش نفس

[...]

ابن یمین
 

ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۵٠١

 

قطع کن ای ابن یمین وصل آنک

هیچ بجز بوالعجبی نیستش

اهل ادب را نکند التفات

آنک بجز بی ادبی نیستش

آن چه بزرگیست که یکجو کرم

[...]

ابن یمین
 

ابن یمین » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۶ - فی التوحید و المعرفه

 

پیش از آندم که بود کون و مکان

بود آن گنج گرانمایه نهان

خود بخود بود پس پرده غیب

فی التجلی بجمال لاریب

همه او بود جز او هیچ نبود

[...]

ابن یمین
 
 
sunny dark_mode