گنجور

کوهی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۶۳

 

دوش بخواب دیده ام حضرت شحنة النجف

گفت بدان تو نفس خود تا برسی بمن عرف

شمع صف بسوختی شب همه شب برای حق

بهر چه کرده بگو عمر شریف خود تلف

هست غذای روح تو ذکر خدا میان جان

[...]

کوهی