گنجور

عطار » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۲۲

 

زهی زیبا جمالی این چه روی استزهی مشکین کمندی این چه موی است
ز عشق روی و موی تو به یکبارهمه کون مکان پر گفت و گوی است
از آن بر خاک کویت سر نهادمکه زلفت را سری بر خاک کوی است
چو زلفت گر نشینم بر سر خاکنمیرم نیز و اینم آرزوی است
چه جای زلف چون چوگانت […]


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار