گنجور

باباطاهر » دوبیتی‌ها » دوبیتی شمارهٔ ۳۲

 

خور از خورشید رویت شرم داردمه نو زابرویت آزرم دارد
بشهر و کوه و صحرا هر که بینیزبان دل بذکرت گرم دارد


متن کامل شعر را ببینید ...

باباطاهر