گنجور

شعرهای با وزن «مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن (هزج مثمن سالم)» و حروف قافیهٔ «ارارد»

 

حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۵

 

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد

نهال دشمنی برکن که رنج بی‌شمار آرد

چو مهمان خراباتی به عزت باش با رندان

که درد سر کشی جانا گرت مستی خمار آرد

شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ شیرازی
 

فیض کاشانی » شوق مهدی » غزلیات » شمارهٔ ۷۴

 

درخت مهر اهل البیت نور دل به بار آرد

نهال بغض ایشان رنج‏های بی‏شمار آرد

مشو غافل ز جاه سروری وز رتبه ایشان

که درد سرکشی آخر از این مستی خمار آرد

به جای صاحب کوثر، قسیم جنت و نار است

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

فیض کاشانی
 

غبار همدانی » غزلیات » شمارهٔ ۱۸

 

نسیم صبحگاهی چون شمیم زلف یارآرد

دل مجروح مارا مرهم ازمُشک تَتار آرد

نشیند بر کنار جوی دایم مردم چشمم

به امید یکه روزی سرو قدی در کنار آرد

دلا از خود مشو نومید اگر اشک روان داری

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

غبار همدانی