گنجور

بابافغانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۳۸

 

نه خوی نازکت از غیر دیگرگون شود روزی

نه این رشک از دل پر خون من بیرون شود روزی

به اندک گرمی اغیار دشمن گشته‌ای با من

معاذ الله اگر این دوستی افزون شود روزی

ببزمت داشتم جامی بصد شادی ندانستم

[...]

بابافغانی
 

اقبال لاهوری » زبور عجم » بخش ۱۰۶ - فروغ خاکیان از نوریان افزون شود روزی

 

فروغ خاکیان از نوریان افزون شود روزی

زمین از کوکب تقدیر ما گردون شود روزی

خیال ما که او را پرورش دادند طوفانها

ز گرداب سپهر نیلگون بیرون شود روزی

یکی در معنی آدم نگر از من چه می پرسی

[...]

اقبال لاهوری
 

اقبال لاهوری » جاویدنامه » بخش ۴ - نغمه ملائک

 

فروغ مشت خاک از نوریان افزون شود روزی

زمین ازکوکب تقدیر او گردون شود روزی

خیال او که از سیل حوادث پرورش گیرد

ز گرداب سپهر نیلگون بیرون شود روزی

یکی در معنی آدم نگر از ما چه می پرسی

[...]

اقبال لاهوری
 
 
sunny dark_mode