گنجور

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » دیباچه

 

به هر مذهب که باشی باش، نیکو کار و بخشنده

که کفر و نیک خویی به ز اسلام و بد اخلاقی

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » باب ششم در حلم - مذهب مختار

 

گرم با صالحان بی دوست فردا در بهشت آرند

همان بهتر که در دوزخ کشندم با گنه کاران

عبید زاکانی
 
 
sunny dark_mode