گنجور

شعرهای با وزن «مفاعیلن مفاعیلن فعولن (هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی)» و حروف قافیهٔ «منگفت»

 

اقبال لاهوری » ارمغان حجاز » دو صد دانا درین محفل سخن گفت

 

دو صد دانا درین محفل سخن گفت

سخن نازکتر از برگ سمن گفت

ولی با من بگون دیده ور کیست؟

که خاری دید و احوال چمن گفت


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری