گنجور

اقبال لاهوری » ارمغان حجاز » بخش ۱۴۸ - شریک درد و سوز لاله بودم

 

شریک درد و سوز لاله بودم

ضمیر زندگی را وا نمودم

ندانم با که گفتم نکتهء شوق

که تنها بودم و تنها سرودم

اقبال لاهوری
 

ایرج میرزا » مثنوی‌ها » عارف نامه » بخش ۵

 

به زحمت جوفِ لنگش جا نمودم

درِ رحمت به رویِ خود گشودم

ایرج میرزا
 

ایرج میرزا » مثنوی‌ها » عارف نامه » بخش ۸

 

مرنج از من که امشب مست بودم

به مستی با تو گستاخی نمودم

ایرج میرزا
 

ملک‌الشعرا بهار » مسمطات » تضمین قطعهٔ سعدی

 

همه گل‌های عالم آزمودم

ندیدم چون تو و عبرت نمودم

چو گل بشنید این گفت‌ و شنودم

بگفتا من گلی ناچیز بودم

ملک‌الشعرا بهار
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۷ - امید و نومیدی

 

در آن مدت که من امید بودم

بکردار تو خود را می‌ستودم

پروین اعتصامی
 
 
۱
۴
۵
۶