گنجور

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۳۳ - گل و شبنم

 

تو ماندی یک شبی شاداب و خرم

نمیماند به جز یک لحظه شبنم

پروین اعتصامی
 
 
۱
۷۱
۷۲
۷۳