گنجور

نظیری نیشابوری » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۵۵۶

 

کجایی گنج پنهانی کجایی؟

به معموری، به ویرانی، کجایی؟

نه در ظاهر نه در باطن مقید

انیس جان زندانی کجایی؟

تو ناپیدا و هر چیز از تو پیدا

[...]

نظیری نیشابوری
 

آذر بیگدلی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۰۴

 

کجایی یوسف ثانی، کجایی؟!

جدا از پیر کنعانی کجایی؟!

به دست اهرمن، حیف است خاتم

تو ای دست سلیمانی کجایی؟!

سردت گردم، کنون از صحبت دوش؛

[...]

آذر بیگدلی
 
 
sunny dark_mode