گنجور

صغیر اصفهانی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۵۰ - گل و شبنم

 

ز رنگ خویش زیب بزم عامم

ز بوی خوش عبیر هر مشامم

صغیر اصفهانی
 
 
۱
۲
۳
۴
sunny dark_mode