گنجور

عطار » جوهرالذات » دفتر دوم » بخش ۲۵ - تمامی اشیا از یک نور واحدند (ادامه)

 

کنون اصل دگر اینجاست ما را

کز آن اصلست این درخواست ما را

عطار
 

رفیق اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۸

 

کجا میل گلستان است ما را

گلستان - بی تو زندان- است ما را

ازان گل پیرهن افغان که از وی

گل حسرت بدامان است ما را

به دلدار و به جانان در ره عشق

[...]

رفیق اصفهانی
 
 
sunny dark_mode