گنجور

حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۴۷

 

صبا ز منزل جانان گذر دریغ مداروز او به عاشق بی‌دل خبر دریغ مدار
به شکر آن که شکفتی به کام بخت ای گلنسیم وصل ز مرغ سحر دریغ مدار
حریف عشق تو بودم چو ماه نو بودیکنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار
جهان و هر چه در او هست سهل و مختصر استز اهل معرفت این […]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ
 

حکیم نزاری » غزلیات » شمارهٔ ۵۹۶

 

ز دوستانِ قدیمی نظر دریغ مدار
ز کویِ ما به طوافی گذر دریغ مدار
قبول کردۀ خود را به عیب باز مده
عنایتی ز منِ بی هنر دریغ مدار
مرا به رسمِ عیادت بپرس و رحمت کن
طبیبِ درد تویی گل شکر دریغ مدار
به جامِ وصل خمارِ مفارفت بشکن
ز تشنه آب وز عاشق نظر دریغ مدار
نه نامه ای نه سلامی […]


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری