گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۲۰۸ - ایضا له

 

زهی سپهر پناهی که فضل و دانش را
نماند جز در تو در جهان پناه دگر
ز خاک کفش تو آنکس که تاج سر سازد
زمان زمان ز شرف بر نهد کلاه دگر
ز زنگبار عدم تا کنون برون نامد
بنیک بختی چون مسندت سیاه دگر
تواضعی کن و در کار من نظر فرمای
که از تو منصف تر نیست پادشاه دگر
بنیک […]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل