گنجور

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۵۶۲

 

نظر چو بر لب و دندان یار خویش کنمطویلهٔ گهر اندر کنار خویش کنم
مرا ز خاک درش شرمسار باید بوداگر نظر به تن خاکسار خویش کنم
حساب من چه کند یار؟ آن چنان بهترکه او شمار خود و من شمار خویش کنم
رقیب اگر چه بر آن در ملازمست ولیسگ استخوان خورد و من شکار خویش کنم
چو […]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی