گنجور

شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۱۱ - ناله های زار

 

به اختیار گرو برد چشم یار از منکه دور از او ببرد گریه اختیار از من
به روز حشر اگر اختیار با ما بودبهشت و هر چه در او از شما و یار از من
سیه تر از سر زلف تو روزگار من استدگر چه خواهد از این بیش روزگار از من
به تلخکامی از آن دلخوشم که […]


متن کامل شعر را ببینید ...

شهریار