گنجور

شعرهای با وزن «مفاعلن مفاعلن مفاعلن» و حروف قافیهٔ «ایاو»

 

منوچهری » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۵۳

 

فغان ازین غراب بین و وای او

که در نوا فکندمان نوای او

غراب بین نیست جز پیمبری

که مستجاب زود شد دعای او

غراب بین نایزن شده‌ست و من

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

منوچهری دامغانی
 

ملک‌الشعرای بهار » گزیده اشعار » قصاید » قصیدهٔ ۲۹

 

فغان ز جغد جنگ و مرغوای او

که تا ابد بریده باد نای او

بریده باد نای او و تا ابد

گسسته و شکسته پر و پای او

ز من بریده یار آشنای من

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

ملک‌الشعرای بهار