گنجور

شعرهای با وزن «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «نگمیاید»

 

بیدل دهلوی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۵۹۲

 

خیال چشم‌که ساغر به چنگ می‌آید

که عالمی به نظرشیشه رنگ می‌آید

به حیرتم چو نفس قاصد چه مکتوبم

که رفتنم همه جا بی‌ درنگ می‌آید

کجا روم‌ که چو اشکم به هر قدم زدنی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

بیدل دهلوی
 

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » غزلیات » شمارهٔ ۳۲۲

 

به چنگ غم دلم از ناله تنگ می آید

که تار زلف تو دیرم به چنگ می آید

به بوی آشتیت جان همی دهم هر چند

کز آشتی توام بوی جنگ می آید

به بحر عشق تو شستم ز کام دست امید

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی