گنجور

شعرهای با وزن «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن (مجتث مثمن مخبون محذوف)» و حروف قافیهٔ «انشدهام»

 

هلالی جغتایی » غزلیات » غزل شمارهٔ ۲۲۵

 

عجب شکسته دل و زار و ناتوان شده ام!

چنان که هجر تو میخواست، آنچنان شده ام

تو آفتابی و من ذره، ترک مهر مکن

که در هوای توام، گر بر آسمان شده ام

بگفتگوی تو افسانه گشته ام همه جا

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

هلالی جغتایی
 

قدسی مشهدی » غزلیات » شمارهٔ ۳۵۸

 

به آشنایی چشم تو ناتوان شده‌ام

چو مو ضعیف ز سودای آن میان شده‌ام

خلیده در خم زلف تو ناخنش به دلم

منه ز دست، که با شانه همزبان شده‌ام

ز چاک سینه نفس بایدم کشید چو صبح

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

قدسی مشهدی
 

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » غزلیات » شمارهٔ ۶۴۹

 

ز فرقت تو چه گویم چه ناتوان شده ام

ز قحط آب چمن چون شود چنان شده ام

زمان وصل تو چون زود همچو برق گذشت

ز نوک هر مژه من ابر خون فشان شده ام

ز بس که گشته ام از فکر آن میان باریک

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی