گنجور

اشعار مشابه

 

اقبال لاهوری » زبور عجم » مرا براه طلب بار در گل است هنوز

 

مرا براه طلب بار در گل است هنوز

که دل به قافله و رخت و منزل است هنوز

کجا ست برق نگاهی که خانمان سوزد

مرا با معامله با کشت و حاصل است هنوز

یکی سفینهٔ این خام را به طوفان ده

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

اقبال لاهوری
 

نشاط اصفهانی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۱۷

 

اگرچه مردنم از رشک دشمن آسان شد

ولی جداییم از دوست مشکل است هنوز

ببست و کشت به سد خواریم فکندو ببست

مرا امید ترحم ز قاتل است هنوز


متن کامل شعر را ببینید ...

نشاط اصفهانی