گنجور

قطران تبریزی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۵ - در مدح ابوالمظفر سرخاب

 

شده است بلبل داود و شاخ گل محراب

فکنده فاخته بر رود و ساخته مضراب؟

قطران تبریزی
 

سلمان ساوجی » دیوان اشعار » قطعات » قطعه شمارهٔ ۱۰

 

به سال هفتصد و هفتاد و پنج گشت خراب

به آب شهر معظم که خاک بر سر آب

دریغ روضه بغداد، آن بهشت آباد

که کرده است خرابش جهان خانه خراب

سلمان ساوجی
 

صامت بروجردی » کتاب الروایات و المصائب » شمارهٔ ۷ - آمدن بشیر از جانب یوسف به خدمت یعقوب

 

بریده باد زبانم یزید خانه خراب

به نزد راس حسین تو ریخت درد شراب

صامت بروجردی
 

صغیر اصفهانی » دیوان اشعار » ترکیبات » شمارهٔ ۲۴ - تضمین غزل خواجه حافظ علیه‌الرحمه

 

حدیث غیر رها کن و زمان خود دریاب

ببوس غبغب ساقی بنوش جام شراب

در آبه عالم مستی شنو ز غیب خطاب

چگویمت که بمیخانه دوش مست و خراب

صغیر اصفهانی
 
 
sunny dark_mode