گنجور

هلالی جغتایی » غزلیات » شمارهٔ ۱۴۴

 

چو لاله سینه من کاش پاره پاره کنند!

بداغهای درون یک بیک نظاره کنند

بپیش یار دلم را، چو غنچه، بشکافند

باو جراحت پنهانم آشکاره کنند

ز سیل دیده خرابم، ز سوز سینه کباب

[...]

هلالی جغتایی
 

فصیحی هروی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۰۱

 

اگر ز حسن تو یک ذره آشکاره کنند

کفن ز شوق شهیدان عشق پاره کنند

به آن رسید که از قدسیان چو دین طلبند

به سوی زلف پریشان او اشاره کنند

هنوز حسرت دیدار او برند به خاک

[...]

فصیحی هروی