گنجور

افسر کرمانی » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ۲

 

فشاند ژاله به گلشن سحاب نیسانی

بفرق لاله و گل کرد گوهر افشانی

شکست رونق دی را بهار بستانی

ایا بهار من، ای بوستان روحانی

قدح ز باده گران کن، بهل گرانجانی

[...]

افسر کرمانی
 
 
sunny dark_mode