گنجور

نشاط اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۰۴

 

اگر ره است و اگر بیره از قفای تو باشم

اگر بدم من اگر نیک از برای تو باشم

همین بس است که بر من ز روی لطف ببینی

که من نه در خور اندیشه ی لقای تو باشم

بکرده های صواب است امید شیخ و بمن بین

[...]

نشاط اصفهانی
 

نیر تبریزی » غزلیات » شمارهٔ ۱۰۰

 

من آن نیم که دل آزرده از جفای تو باشم

گرم ز پیش نظر رانی از قفای تو باشم

تو کز برای منی اعتبارم از تو همین بس

من ارنه درخور آنم که از برای تو باشم

علی الصباح بهر سو که رهگذر تو باشد

[...]

نیر تبریزی