گنجور

شعرهای با وزن «مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز مثمن سالم)» و حروف قافیهٔ «ارنتوانیافتن»

 

اوحدی » دیوان اشعار » غزلیات » غزل شمارهٔ ۶۱۹

 

شیرین‌تر از دلدار من دلدار نتوان یافتن

مسکین‌تر از من عاشقی غم‌خوار نتوان یافتن

در دهر چون من بیدلی سرگشته کم پیدا شود

در شهر چون او دلبری عیار نتوان یافتن

ما را ملامت گو: مکن زین پس به مستی، اوحدی

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

اوحدی مراغه‌ای
 

سیف فرغانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۴۲۸

 

هرگز گلی اندر جهان بی خار نتوان یافتن

دلبر بسی بینی ولی دلدار نتوان یافتن

گرخلق را یاری دهی یارت بسی باشد ولیک

از خلق اگر یاری خوهی کس یار نتوان یافتن

گر بهر خاک کوی خود یار ازتو جان خواهد بده

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

سیف فرغانی