گنجور

نجم‌الدین رازی » مرصاد العباد من المبدأ الی المعاد » باب پنجم » فصل هشتم

 

در عشق تو برخاسته‌ام از همه کار

کین کار کسی نیست که کاری دارد

نجم‌الدین رازی
 
 
sunny dark_mode